Prometheas Technologies

Date Posted: 21-12-2016 02:09 PM    Location: Malaysia, Kuala Lumpu, Selangor    Posted by: Prometheas Technologies    Views: 321 times
Share |
Description

Prometheas Technologies Pvt Ltd merupakan satu syarikat berdaftar di dalam bidang Teknologi Maklumat merupakan entiti peneraju Pembangunan Laman Sesawang dan Perisaian yang terkini dan beribu-pejabat di malaysia. Prometheas mempunyai kepakaran untuk Pembinaan Laman Sesawang termasuk Reka-bentuk, Optimasi Enjin Carian, Pembangunan Aplikasi termasuklah aplikasi Java dan Mainan-Atas-Talian untuk s laman sesawang dan telefon pintar.